Plaster

plaster plastens utveckling

Utveckling av plaster

Redan 1530 så togs en sorts ”plast” fram av en B. Schobinger. Dock inget som på något sätt var användbart då basen var framställd av något som påminde om ost.
Nästa plastliknande material kallades för Parkesin. Det uppfanns av den engelske kemisten Alexander Parkes. Tanken var att ersätta gummi och elfenben. Det stöp då det inte gick att massproducera materialet.

Nästa plastmaterial som utvecklades var celloliden. Det var den här gången en amerikan vid namn John Wesley Hyatt som stod bakom uppkomsten. Dessvärre var celloiden extrem brandfarlig.
Så det utvecklades vidare.
Näst på tur var kemisten Leo Barkeland från Belgien. Det var han som låg bakom framställningen av backelit år 1908. Backelit var ju et material som användes flitigt till de svenska hemmen allt eluttag till telefoner.

Under 1920 talet började plastindustrin att växa fram. Dock gick utveklingen av nya plastmaterial långsamt då det inte var någon som hade klurat ut hur det rent kemiskt fungerade.

På 40 talet togs bland annat följande icke helt okända plaster fram
– vinyl
– akryl
– Styren

Gemensamt för dem att det var så kallade termoplaster. Plaster som kunde smältas ned och återvinnas. När sedan kol och cellulosa ersattes av petroleum och naturgas blev framställningen av plast billigare.

I efterkrigstiden så växte konsumtionssamhället fram. Plasten blev en symbol för det nya samhället och användes i allt från byggmaterial till husgeråd

Skuttar vi vidare i tiden fram till 60 – 70 talet så hittar vi en blomstrande plastindustri. Plasten är nu en förbrukningsvara. Under den här epoken framställs de första engångsartiklarna.
Samma artiklar som nu framåt kommande kommer att förbjudas från 2021.

Följande plastprodukter kommer förbjudas

  • Tops
  • Dryckesbehållare och muggar av expanderad polystyren inklusive korkar och lock
  • Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, som används för livsmedel som ska konsumeras direkt ur behållaren
  • Tallrikar, bestick, omrörare, sugrör och ätpinnar av plast
  • Ballongpinnar

 

Exakt hur vi I Sverige ska genomföra det är ännu inte klart

Från 2025 ska minst 77 procent av plastflaskor återvinnas, som sedan ökar till 90 procent 2029. De nya reglerna lägger också ett ökat ansvar på producenter, till exempel tobaksindustrin när det gäller cigarettfimpar, enligt principen att förorenaren betalar.
Vilka plaster kommer finnas kvar?