PERSONUPPGIFTER Gibbli värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Gibblis målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Gibbli samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Gibbli, Åsa Blixberg, 7207144929, Mariestad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i samband med köp. De personuppgifter som Gibbli behandlar är, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, telefonnummer. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER? Uppgifterna kan användas för identifikation, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.  
  • För att skapa och hantera ditt personliga konto på Gibbli
  • För att hantera eventuella returer
  • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden ex nyhetsbrev
  • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online
  • För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Gibbli använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här. Gibbli använder Google Analytics för att se hur våra besökare använder vår sida. Det data vi sparar kan inte användas för att identifiera dig utan du är helt anonym. Informationen samlas in och sparas av Google.   HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER? Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Gibbli sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Gibbli åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.   TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post. Gibbli vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Gibbli förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Gibbli korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@gibbli.se Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.