Återvunnen plast och engångs plast

plast, återvinning

Forskare har kommit fram till efter en global studie att det sedan 1950 talet har producerats hela 8,3 miljarder ton plast. En stor mängd är ej nedbrytbar plast och som finns kvar ute i vår natur eller nedgrävd i soptippar. Enligt samma forskning har endast 9 % av den här plasten återvunnits och återanvänts.
Skulle vi inte ändra vårt beteende nu skulle det enligt beräkningar år 2050 finnas 12 miljarder icke nedbrytbart plast avfall på vår jord.
Det gäller att sätta press på industrin att ta fram andra alternativ och material som går att återvinna och återanvända

Förbud av engångs plastartiklar

Ny lag har stiftats i EU. År 2021 ska det vara förbjudet med engångs plastartiklar. Enligt EU parlamentet kommer den här lagstiftningen minska kostnaderna för miljöförstöringen med 22 miljoner Euro fram till 2030. Men!! Framför allt är det vi och vår egen miljö som gör den stora vinsten. Mer än 80 % av det marina skräpet är av plast. Av det utgör engångs plastartiklar hela 70 % enligt SvT nyheter den 21 mars 2019.
Följande produkter kommer vara förbjuda efter 2021

  • Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)
  • Engångstallrikar
  • Sugrör
  • Bomullspinnar i plast
  • Ballongpinnar i plast
  • Plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren.

Plast i våra hav

Vi kunde nyligen läsa  om en gravid valhona som hittats död nära en populär turist strand på Sardinen Italien. I hennes mage fann man nästan 22 kilo plast. Bara några veckor tidigare hade en annan död val hittas på en strand. Den här gången i Filippinerna och den hade än mer plast i sin mage,  ca 35 kg.
Klicka här för att läsa hela artikeln i sin helhet

Återvinning av plast i Sverige

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa i en artikel från januari i år 2019 om återvinning och hantering av plastavfall. Idag återvinns endast en liten del av återvunnen plast.  En av orsakerna är att det är låg efterfrågan från producenter och tillverkare på att använda återvunnen plast. Ett av skälen från tillverkarna i sin tur är att de inte har kunnat få en garanti på vad den återvunna plasten innehåller. En standard på hantering och innehåll på återvunnen plast håller på att tas fram. Naturvårdsverket har tillsammans med Kemikalie inspektionen har tagit fram en handledning på hur man materialåtervinner på ett säkert sätt. Den vänder sig till bl.a. till svenska företag

Govino tar ansvar

I mars månad deltog Govino i den stora konferensen Climate Change Leader ship i Portugal. Där  hade vinindustrin samlats för att  se över hur de kan bidra till att förbättra miljön .
Inspirerade av detta tog Govino beslutet att ta bort plastpåsarna runt var glas som finns i var förpackning och byta ut det till papper. Kartongerna ska vara av återvunnen papp. Sedan tidigare är alla glas återvinningsbara